604 910 110
info@4contact.cz

4Contact CRM - vytvoření přehledu o zákaznících, od prvního kontaktu, přes prodej až po následný servis

Naše specializace

4Contact CRM je řešení pro řízení vztahů se zákazníky, které poskytuje nástroje a funkce potřebné pro vytvoření přehledu o zákaznících, od prvního kontaktu, přes prodej až po následný servis.

4Contact CRM edice umožňuje přístup k databázi přes internet, synchronizaci dat mezi off-line PC a centrální databází. Data jsou ukládána v databázovém systému Microsoft SQL Server / Express.

4Contact CRM

4Contact CRM - přístup k databázi přes internet

K databázi programu 4Contact CRM je možné přistupovat nejen z firemní sítě, ale z také přes internet. Např. obchodní zástupce se může připojit ze svého notebooku přes internet k firemnímu serveru a pracovat s databází stejně jako kdyby byl přímo ve firemní síti.

4Contact CRM - nemusíte mít server ani lokální počítačovou síť a přece máte síťovou aplikaci se všemi jejími výhodami

Databázi programu 4Contact CRM lze umístit přímo na internet. To znamená, že využívat výhody sdílené komunikace s centrální databází můžete bez toho že by jste měli vlastní server - stačí pouze připojení na internet. Např. na www.dotnethosting.cz lze zakoupit prostor pro SQL databázi za cenu od 100,-Kč měsíčně (bez DPH). Pro provoz SQL databáze nemusíte mít ani vlastní doménu.

4Contact CRM - synchronizace databáze

Synchronizace dat je vhodná pokud chcete:

1. Sdílet data mezi centrální databází a jinou databází (např. databáze na Vašem notebooku).

2. Sdílet data s jinými off-line uživateli (obchodní zástupce na cestách nebo pobočka v jiné lokalitě)

Synchronizace dat v programu 4Contact CRM umožňuje práci uživatelů s aktuálními informacemi (kontakty, aktivity, kalendář, prodej) ať již jsou připojení k centrální databázi on-line nebo pracují off-line (bez přímého přístupu k centrální databázi).

Např. obchodní zástupci firmy mohou mít na svých noteboocích lokální kopii databáze. Mohou aktualizovat informace v databázi, přidávat a měnit kontakty, aktivity (schůzky, tel. hovory, úkoly, poznámky), používat sdílený kalendář. V okamžiku kdy se uživatel připojí k centrální databázi a spustí synchronizaci dat, dojde k synchronizaci dat mezi lokální off-line databází a centrální databází. Synchronizace zajistí přenesení změn provedených na notebooku do centrální databáze a naopak.

Pokud má firma pobočku nebo zaměstnance v jiné lokalitě (jiné město, stát), vytvoří se v těchto lokalitách samostatné databáze. Tyto databáze se synchronizují s centrální podnikovou databází přes internet. Připojení k internetu je nutné pouze v průběhu synchronizace dat. Uživatelé pracují off-line a připojují se k centrální databázi pouze pokud chtějí synchronizovat databázi.

4Contact CRM umožňuje nastavit tzv. limitovaný přístup ke kontaktům

Kontakt může být:
1. veřejný - vidí ho všichni uživatelé, kteří mají přístup k dané databázi
2. soukromý - kontakt vidí pouze jeho vlastník
3. s limitovaným přístupem - manažer kontaktu může určit, které skupiny uživatelů / týmy nebo jednotlivci mají ke kontaktu přístup.

Všichni uživatelé tak mohou používat stejnou databázi, ale např. jednotlivá oddělení v podniku mohou vidět pouze své kontakty.

4Contact CRM - sofistikovanější výběry/filtry skupin kontaktů

Na základě požadavků z praxe se ukázalo efektivní umožnit nejen jednorázově definovat filtry, ale je uložit tyto filtry pro pozdější použití a tak zracionalizovat práci s kontakty. Dejme tomu že máte v databázi 100 000 kontaktů, ale v dané chvíli potřebujete pracovat pouze s určitou množinou zákazníků. V tomto případě vytvoříte podle libovolného kriteria výběr příslušných kontaktů a aktivujete filtr. Potom po celou dobu, kdy je filtr aktivní pracujete pouze s danou množinou kontaktů. Aktualizace dat, aktivity, prodej, tiskové sestavy , exporty, mail-merge, hromadné aktivity a také hromadné maily - respektují aktivní filtr kontaktů - což jistě šetří čas a práci zjednodušuje a zrychluje.

4Contact CRM - základní vlastnosti

 • Přístup k databázi přes Internet.
 • Podpora databází Microsoft SQL Server / Express.
 • Synchronizace dat mezi offline PC a centrální databází.
 • Skupiny kontaktů a alternativní kontakty.
 • Týmová spolupráce, oblasti zájmu.
 • Sdílený přístup k informacím - kontakty, aktivity, obchodní případy ...
 • Sdílený kalendář - úkoly, schůzky, tel. hovory.
 • Prodej - správa obchodních příležitostí.
 • Více než 40 předdefinovaných tiskových sestav.
 • Nástroj pro vytváření tiskových přehledů.
 • Přizpůsobení řešení Vašim potřebám (50 standardních polí, 30 uživatelem definovaných polí).
 • Správa uživatelů a přístupových práv.
 • Jednouživatelská a síťová verze.