604 910 110
info@4contact.cz

Srovnání CRM a XP edicí

4Contact CRM (SQL řešení) 4Contact CRM 4Contact XP
Okamžitý přístup k informacím

Přístup ke kontaktům, aktivitám (schůzky, úkoly, tel. hovory, poznámky), historii aktivit, záznamům o prodeji, přílohám (dokumenty, www stránky, ..)

Přizpůsobení databáze Vašim potřebám

Kromě 50 standardních polí lze využít až 30 uživatelem definovaných polí (firma, oblast, ...). Názvy polí a jejich rozmístění v záložkách free1, free2 a free3 může uživatel měnit a určit co vlastně bude v databázi sledovat. Každá databáze programu 4Contact může mít jiné uživatelem definované pole.

Kategorie

Možnost zařazení kontaktů do kategorií pouhým stisknutím tlačítka myši. Pro kategorie existuje zvláštní záložka. Kategorie si může uživatel vytvořit libovolné. Každá databáze může mít definovány jiné kategorie.

Připojení poznámek, dokumentů, ...

Připojení poznámek, dokumentů, prezentací nabídek, www adres. Ke každému kontaktu v databázi lze připojit libovolné množství poznámek, dokumentů /MS Word, MS Excel, .../, www stránek, obrázků - prostě libovolných souborů.

Sdílený kalendář

Aktivity lze prohlížet a aktualizovat ve formě Kalendáře. Jednotlivé schůzky, poznámky, úkoly, tel.hovory, ... lze přesouvat myší v rámci týdenního kalendáře. Aktivity lze filtrovat.

Libovolné výběry z databází

Jednoduchý i profesionální výběr kontaktů. Hledání dle klíčového slova v kontaktech, aktivitách a záznamech o prodeji.

Možnost uložení vytvořených dotazů

Vytvoření dotazu pro výběr záznamů a uložení dotazu pro pozdější využití.

Možnost uložení obsahu nabídek/popup

U textových polí lze vytvořit seznamy/číselníky pro tato pole. Dvojklik na pole vyvolá menu s nabídkou zadaných hodnot (Např. titul, oblast)

Import kontaktů

1. Import kontaktů ve formátu *.DBF, *.TXT, *.CSV

2. Import kontaktů z programu Microsoft Outlook

Export kontaktů

Export kontaktů do formátů Excel, DBF, TXT a CSV

Možnost výběrů polí, která chcete exportovat.

Kopírování / přesun kontaktů mezi jednotlivými databázemi programu 4Contact

Umožňuje vytvářet dílčí databáze, historické databáze, atd. Lze provést transfér všech nebo jen vybraných kontaktů. Volitelně lze přenášet také aktivity a záznamy o prodeji patřící daným kontaktům

Pracovní skupiny / týmy

Možnost zařazení uživatelů do týmů a určení ke kterým kontaktům budou mít týmy přístup. Např. rozdělení kontaktů podle oblastí zájmů a určení které skupiny/týmy budou mít k daných oblastem přístup.

Nastavení přístupu uživatelů ke kontaktům

Kontakt může být:

- veřejný (vidí ho všichni uživatelé, kteří mají přístup k dané databázi)

- soukromý (vidí ho pouze jeho manager-vlastník)

- limitovaný přístup (vidí ho pouze určené skupiny/týmy uživatelů a určení uživatelé)

 

Kontakty v databázi lze rozdělit podle oblastí zájmů a nastavit, která skupina/tým uživatelů má k dané oblasti/oblastem přístup.

 

Navíc lze nastavit zda konkrétní uživatel může kontakty/aktivity/prodej editovat, přidávat, odstraňovat nebo pouze prohlížet bez možnosti změn..

Hromadná změna přístupu ke kontaktům

Administrátor systému může hromadně změnit přístup jednotlivých uživatelů a skupin/týmů ke kontaktům (např. po importu dat). Ani administrátor však nemá přístup k soukromým kontaktům a soukromým aktivitám uživatelů.

Přístup k podnikové databázi přes Internet

4Contact CRM ukládá všechny informace v SQL databázi (Microsoft SQL server / Express). K informacím v databázi lze přistupovat přes internet např. z notebooku. Obchodní zástupce může aktualizovat data umístěná v podnikovém MS SQL Serveru ze svého notebooku připojeného k internetu.

Umístění databáze přímo na Internetu

Databázi programu 4Contact CRM lze umístit přímo u Vašeho providera na internetu v databázovém systému Microsoft SQL Server. K této databázi můžete přistupovat přes internet odkudkoli. 4Contact CRM je optimalizován pro práci s databází umístěnou na internetu.

Plánování schůzek, úkolů, tel.hovorů

Ke každému kontaktu lze připojit libovolné množství aktivit.

Nastavení upozorňování na schůzky, ...

Možnost nastavení upozorňování na schůzky, úkoly, ... Časový předstih upozorňování na termíny lze volit pro každou Aktivitu individuálně.

Barevné rozlišení aktivit

Možnost definovat barvu aktivity pro zobrazení v kalendáři, přehledech aktivit.

Soukromé aktivity

Uživatel může označit svou aktivitu jako soukromou. Ostatní uživatelé nevidí soukromé aktivity jiných uživatelů. K soukromým aktivitám nemá přístup jiných uživatelů nemá přístup ani administrátor databáze.

Priority aktivit

Možnost definovat prioritu aktivity. Podle priorit aktivit lze filtrovat, ...

Tiskové přehledy

Tisk předdefinovaných přehledů aktivit nebo vytváření vlastních tiskových výstupů.

Hromadné aktivity

Hromadný zápis aktivit k vybraným kontaktům. Např. pokud jste oslovili určitou skupinu zákazníků s nějakou nabídkou. Můžete k těmto kontaktům hromadně zapsat tuto informaci jako aktivitu. Později se můžete k této skupině zákazníků kdykoli vrátit - tedy provést výběr kontaktů dle názvu této akce/nabídky.

Skupiny kontaktů

Kontakty lze zařadit do neomezeného počtu skupin kontaktů. Následně lze kontakty filtrovat dle skupin kontaktů. Kontakty lze zařadit do skupin také hromadně (pro aktuální filtr kontaktů)

Alternativní kontakty

Ke každému kontaktu lze přidat neomezené množství alternativních kontaktů (sekretářka, jednatel, ...).

Modul prodej výrobků a služeb

Umožňuje připojit ke kontaktům další informace týkající se prodeje. Lze zobrazit celkový přehled prodeje. Jednotlivá pole modulu prodej může uživatel přejmenovat a přizpůsobit svým požadavkům. Modul obsahuje navíc 5 free polí.

Celkový přehled prodeje

Zobrazení a filtr záznamů o prodeji pro všechny/vybrané kontakty. Export záznamů do Excelu.

Vyhledávání kontaktů dle prodeje

Filtr kontaktů splňujících zadaná kriteria týkající se prodeje.

Tiskové přehledy

Tisk předdefinovaných přehledů prodeje nebo vytváření vlastních tiskových výstupů.

Přizpůsobení struktury modulu prodej

Až 5 uživatelem definovaných polí v modulu podej. Nejste vázáni pevnou strukturou databáze, ale můžete určit jaké informace chcete sledovat.

Přístup uživatelů k databázi - 4 typy přístupových práv / Rolí

Role umožňují různou úroveň přístupu k databázi a funkcím programu 4Contact

1. Administrátor

2. Správce databáze

3. Běžný uživatel

4. Pouze prohlížení a tisk

Nastavení přístupu k jednotlivým typům záznamů v databázi

Nastavení zda uživatel může záznamy přidávat, editovat a odstraňovat. Toto nastavení lze uplatnit zvlášť na kontakty, aktivity, prodej, nabídky/popupy. Např. politika firmy může být taková že daný uživatel může přidávat a editovat záznamy v databázi, ale nesmí je rušit

Limitovaný přístup ke kontaktům

Máte možnost definovat skupiny/týmy a jejich členy, kteří mohou sdílet data, do kterých ostatní "nevidí".

 

Kontakt může být:

- veřejný (vidí ho všichni uživatelé, kteří mají přístup k dané databázi)

- soukromý (vidí ho pouze jeho manager-vlastník)

- limitovaný přístup (vidí ho pouze určené skupiny/týmy uživatelů a určení uživatelé).

 

Kontakty v databázi lze rozdělit podle oblastí zájmů a nastavit, která skupina/tým uživatelů má k dané oblasti/oblastem přístup.

 

Navíc lze nastavit zda konkrétní uživatel může kontakty/aktivity/prodej editovat, přidávat, odstraňovat nebo pouze prohlížet bez možnosti změn...

Soukromé kontakty a aktivity

Uživatel, který je managerem kontaktu (odpovídá za kontakt) může nastavit kontakt jako soukromý. Soukromé kontakty se nezobrazují ostatním uživatelům. Soukromé mohou být také aktivity (schůzky, úkoly, poznámky, atd.). Ani administrátor nemá přístup k soukromým kontaktům a aktivitám ostatních uživatelů.

Nástroj pro tvorbu tiskových přehledů

Možnost vytvářet vlastní tiskové přehledy z informací uložených v databázi.

Typy tiskových výstupů, které lze vytvořit.

Kontakty, Aktivity, Prodej, Kalendář, Štítky, Obálky

Předdefinované tiskové výstupy

Součástí programu 4Contact je až 50 různých předdefinovaných tiskových přehledů. Seznamy kontaktů, telefonní seznamy, adresní knihy, přehledy aktivit, záznamů o prodeji, ...

Podpora databází Microsoft SQL Server

4Contact CRM ukládá veškerá data v databázovém serveru. Jako databázový server je použit Microsoft SQL Server / Express.

Microsoft SQL Server Express je zdarma.

Databáze formátu DBASE

4Contact XP ukládá data ve formátu DBASE. Není nutný žádný další software.

Synchronizace databáze

Synchronizace dat je vhodná pokud chcete:

1. Sdílet data mezi centrální databází a jinou databází (např. offline databáze na Vašem notebooku)

2. Sdílet data s jinými off-line uživateli (obchodní zástupce na cestách nebo pobočka v jiné lokalitě)

 

Synchronizaci dat nepotřebujete, pokud se všichni uživatelé připojují k databázi on-line (např. přes internet).